VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER

Det er vedtatt en ny kredittopplysningslov som trer i kraft fra 1.7.22. I den nye loven er alle enkeltpersonforetak (ENK) definert som «fysiske personer» og vil likestilles med privatpersoner ved en kredittvurdering. Tidligere har dette vært begrenset til ENK som kun er registrert i Enhetsregisteret.

Dette vil påvirke våre kredittopplysningskunder på følgende områder:

  • Alle kredittopplysninger som tas ut på ENK vil generere utsendelse av gjenpartsbrev
  • Kredittovervåking av ENK vil ikke lenger være mulig
  • Alle ENK som i dag ligger til kredittovervåking vil kunne få alternative løsninger

Endringer i henhold til ny lov vil utføres i løpet av uke 26 og 27.

Du kan lese mer om den nye loven på Lovdata.no:


Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) - Kapittel 1. Virkeområde - Lovdata