Bisnode – muliggjør smartere beslutninger

  En stor utfordring for bedrifter er at alt for mange beslutninger tas på grunnlag av intuisjon i stedet for fakta. Om du alltid eller så ofte som mulig tar den beste beslutningen, eller det beste valget øker muligheten for at du lykkes med å gjøre bedriften du jobber for å gjøre bedre, tryggere eller mer varig.

  Økt-lønnsomhet-med-AAA-Soliditet
   

  SMARTE BESLUTNINGER

  Mange ganger hver dag tar du en beslutning eller et valg. Du velger noe fremfor noe annet, et tiltak fremfor noe annet, en vei fremfor en annen. Noen beslutninger har stor betydning, og noen valg betyr mindre. Noen beslutninger er basert på fakta eller innsikt, noen på erfaring, magefølelse eller fordommer. Bisnode ønsker å være der med god informasjon for å gjøre disse store og små beslutningen enklere, bedre og tryggere. Når du skal skaffe nye kunder, når du skal utvikle eksisterende kunder og når du skal avgjøre om du skal gi kreditt eller ikke.

  Valgene dine tar du er gjerne basert på en god blanding av objektiv og subjektiv informasjon.

  Baserer du beslutninger på magefølelse eller ryggmargsrefleks, er sannsynligheten stor for at du av og til ikke treffer det beste valget. Noen ganger kan en beslutning basert på følelser har store konsekvenser. Bruker du egen kvalitativ erfaring og informasjon sammen med Bisnodes informasjon og analyser, er muligheten gode for å ta optimale beslutninger.

  Da øker muligheten for at du lykkes med å gjøre bedriften du jobber for å gjøre bedre, tryggere og mer varig.

  Bisnode er best på forretningsinformasjon, kredittinformasjon, markedsanalyser og andre dataleveranser med høy kvalitet.

  Bisnode blir brukt av små og store selskaper i alle bransjer, daglig leder, økonomi, marked, salg, kreditt, logistikk, saksbehandlere, finansiering, advokater, både fordi vi leverer data og tjenester av høy kvalitet, men også fordi vi vet hvordan du skal bruke det på best mulig måte sammen med dine egne data og erfaringer.